Miksi Suomessa?

Kotimaisille, mutta erityisesti kansainvälisille asiakkaille, tärkeitä konesalin sijoitukseen vaikuttavia asioita ovat: turvallinen ja ennustettavissa oleva poliittinen ilmapiiri ja läpinäkyvä palvelutarjoajaystävällinen lainsäädäntö, edullinen energian hinta,vihreän ja uudistuvan energian saatavuus, toimialan osaajat ja palkkataso, hintataso yleisesti, operaattoririippumattomat ja kilpailukykyisesti hinnoitellut tietoliikenneyhteydet ja niiden saatavuus sekä ilmastoltaan ja maaperältään ideaalinen maantieteellinen sijainti ilman riskiä luonnon katastrofeista.

Suomessa nämä tärkeät osa-tekijät ovat erinomaisella tasolla. Suomesta onkin tullut hyvä, kansainvälisestikin huomioitu sijoituspaikka uusille konesaleille. Tärkeimmät menestyksen mahdollistavat kilpailukykytekijät ovat tulosta energiantuottamiseen ja tehokkuuteen liittyvän osaamisen hyödyntämisestä, edullisesta vihreästä energiasta ja mahdollisuudesta vapaajäähdytykseen sekä Suomen taloudellisista kilpailutekijöistä.
Erityistä lisäarvoa Ficolo tarjoaa seuraavien alueiden kansainvälisille asiakkaille:

  • Globaalisti toimivat Web, SaaS ja pilvipalveluntarjoajat
  • Tietovarastointi - Data warehousing - palvelua tarvitsevat tai teknologiaa tarjoavat yritykset
  • Palvelua varautumiseen ja katastrofista toipumiseen (Disaster recovery) tarvitsevat yritykset

Sijainti Ulvilassa Ruuhka-Suomen ulkopuolella tarjoaa Suomen mittakaavassa samoja etuja kotimaisille toimijoille kuin Suomi ylipäätään kansainvälisesti. Kotimaisille asiakkaille voimme yhdessä kumppaneidemme kanssa tarjota palveluita laajemmin eri IT-ulkoistustarpeisiin.

Ilmastoltaan ja maaperältään ideaalinen maantieteellinen sijainti ilman riskiä luonnon katastrofeista.